متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲ می باشد.
طراحی سایت اهوازطراحی سایت کرج

ادبی

ازدواج با محارم در ایران باستان با استناد به شاهنامه

شاهنامه قضیه ی ازدواج بهمن با دخترش همای چهرزاد را بیان می کند. معمولا انتخاب شاه در ایران باستان، براساس لیاقت نبوده. در اینجا نیز می خوانیم که وقتی که هما از پدرش باردار بود، بهمن در بستر بیماری افتاد، وصیت کرد که فرزندش که اکنون جنین است، خواه پسر باشد یا دختر، به پادشاهی برسد.

پسر بد مر او را یکى همچو شیر
که ساسان همى خواندى اردشیر

دگر دخترى داشت نامش هماى
هنرمند و بادانش وهمای چهرزاد نیک راى

همى خواندندى ورا چهر زاد
ز گیتى بدیدار او بود شاد

پدر در پذیرفتش از نیکوى
بران دین که خوانى همى پهلوى

هماى دلافروز تابنده ماه
چنان بد که آبستن آمد ز شاه

چو شش ماه شد پر ز تیمار شد
چو بهمن چنان دید بیمار شد

چو از درد شاه اندر آمد ز پاى
بفرمود تا پیش او شد هماى

بزرگان و نیک اختران را بخواند
بتخت گرانمایگان بر نشاند

چنین گفت کاین پاک تن چهر زاد
بگیتى فراوان نبودست شاد

سپردم بدو تاج و تخت بلند
همان لشکر و گنج با ارجمند

ولى عهد من او بود در جهان
هم انکس کزو زاید اندر نهان

اگر دختر آید برش گر پسر
ورا باشد این تاج و تخت پدر

چو ساسان شنید این سخن خیره شد
زگفتار بهمن دلش تیره شد ….

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

آخرین مطالب