متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲ می باشد.
طراحی سایت اهوازطراحی سایت کرج

ادبی

حقایق حمله اعراب به ایران

حقایق حمله اعراب به ایران

مسلمانان مردم ايران را قتل عام نکردند و اين مطلب از دروغ هائی است که دشمنان اسلام مطرح کرده اند.

جهت آگاهي بيش تر به گفتار زير توجه نمائيد:

پيامبر در سال يازدهم هجري وفات كرد و اين جنگ ها پس از وفات پيامبر اکرم راه اندازی شد. پس از پايان گرفتن مشكلات اوليه نصب خليفه، دستگاه خلافت به فكر حمله به ايران و روم افتاد. حمله نيروهای دستگاه خلافت، از سال دوازدهم هجري شروع شد و ابوبكر در سال سيزدهم هجری درگذشت و پس از او عمر بن خطاب دنباله اين حمله ها را گرفت.
متاسفانه در اين مساله مانورهای بسياری دشمنان ما داده اند كه نابودي تمدن ايران به دست مسلمانان صورت پذيرفته است در صورتي كه در هيچ مأخذ و منبع تاريخی نيامده كه تمدن ايران در آن عصر نابود شد و همچنين در هيچ مأخذ و منبعي نيامده كه مسلمانان تمدن ايران را نابود كردند.
به عنوان مثال، نماينده نيروهای جنگي مسلمانان به يزدگرد سوم گفت: «ما آمديم تا مردم را از عبادت انسان ها به عبادت خداوند و از ظلم به عدالت اجتماعي دعوت كنيم» اين جمله نشانگر فهم بالاي مسلمانان بود، ولي خسرو پرويز كه پادشاه و شاهنشاه ايران بود، وقتي نامه پيامبر را خواند، خشمگين شد. از اينكه در نامه نام پيامبر مقدم بر نام او آمده بود برآشفت . دستور جلب پيامبر را صادر و نامه را با خشم پاره كرد . اين در زماني بود كه حاكم روم با احترام نامه پيامبر را خواند .به روحاني بزرگ روم داد و يا حاكم مصر نامه را با احترام خواند و با هدايا جواب آن را داد.
وضع ايران پيش از اسلام چنين بود:
در كتاب «تاريخ ايرانيان و عرب ها در زمان ساسانيان» ترجمه دكتر عباس زرياب و نوشته تئودور نولدكه آمده است:

مملكت ايران در زمان يزدگرد سوم آخرين شاه ساساني روي به ناتواني گذاشت . دشمنان از هر سو به آن دلير شدند. از كناره هاي آن يكي پس از ديگري بگرفتند و ويران كردند. پس از آنكه از پادشاهي او دو سال يا چهار سال گذشت، عرب به خاك او حمله كردند. (ص ۴۱۸)

اين جمله مي رساند كه كشور ايران در اواخر دوره ساساني در حال ويراني بود . كشورهاي قدرتمند آن زمان به اين كشور حمله مي كردند. حكومت ساساني نمي توانست از خود دفاع كند. چون تشكيلات سياسي و نظامي از درون ويران شده بود، به طور طبيعي نمي توانستند در برابر مسلمانان مهاجم از خود دفاع كنند.

در لغتنامه دهخدا آمده است:

دولت هخامنشي در سال ۳۳۰ قبل از ميلاد به دست اسكندر مقدوني منقرض شد. تخت جمشيد در آتش بسوخت. ايران جزو امپراطوری مقدونی شد. (لغتنامه، كلمه ايران) مقدونيان تخت جمشيد را آتش زدند، در حالی كه مسلمانان دست به اين بنای باستاني حيرت آور نزدند و آن را حفظ كردند.

دكتر عبدالحسين زرين كوب مي گويد:

سقوط دولت ساساني به دست عرب انجام شد، ولي نه به خاطر قدرت زرهي عرب بلكه ضعف و فساد بر دولت ساساني غلبه كرده بود. اصلا مقارن هجوم عرب، ايران از پاي درآمده بود. دولت ساساني در آن روزگار مانند مرده حضرت سليمان عليه السلام بود كه بر عصايي تكيه داشت و موريانه عصا را خورد و آن پيامبر به زمين افتاد. ضعف و فساد در همه اركان كشور راه يافته و دولت ساساني روي به نكبت و ذلت نهاده بود. (تاريخ ايران بعد از اسلام، چاپ دوم، ص ۱۵۷)

اين جمله مي فهماند كه حكومت ساساني در عصر ظهور اسلام، در حال نابودي بود. ديگر نمي توانست به دست ساسانيان حيات تازه بگيرد.

يكي از خصوصيات دولت ساسانی، مخالفت با گسترش علم بود. آنان مردم را به طبقات مختلف تقسيم كردند. براي هر طبقه ای وظيفه ای خاص تعيين كردند. هيچ طبقه ای حق نداشت از امتيازاتی كه طبقات ديگر داشته بهره مند شود. به عنوان مثال طبقه دبيران حق داشتند درس بخوانند و با سواد شوند در حالی كه طبقات پايين حق نداشتند. دكتر عبدالحسين زرين كوب در تاريخ ايران بعد از اسلام به داستان كفشگری اشاره مي كند كه آرزو داشت پسرش درس بخواند چون در پسر خود هوش زياد و استعداد فراوان مي ديد . او حاضر شد براي اين كار، خرج زيادي هم بكند، ولي وقتي به نوشيروان گفتند كه فلان كفشگر حاضر است علوفه فراواني برای لشگر ايران تهيه كند به شرط اينكه پسرش بتواند درس بخواند، نوشيروان قبول نكرد و علوفه ها را پس دادند. (۱۶۲) كشوری كه در آن علم در اختيار گروه خاصي باشد، كشور ماندگار نخواهد شد و شكست مي خورد در حالي كه دين اسلام و مسلمانان علم را براي همه می خواستند. در زمان ساسانيان به خاطر طبقاتی بودن علم، به علم توجه زيادی نشد حتي در آن زمان، كتاب كم نوشته شد.

مناشه می گويد:

ايرانيان بقايای تمدن تلطيف شده و پرورده ای را به اسلام تحويل دادند كه بر اثر حياتی كه اين دين در آن دميد، جان تازه گرفت. (خدمات متقابل اسلام و ايران، ص ۳۲۸، به نقل از تمدن ايراني، به قلم جمعي از خاورشناسان، ترجمه دكتر عيسي بهنام) اين جمله مي رساند كه با آمدن اسلام به ايران تمدن ايران جان تازه گرفت . پيش از اسلام، اين تمدن مرده بود. اين سخن گروهی از خاورشناسان است با اينكه خاورشناسان نسبت به اسلام ديد خوشي ندارند ولی در برابر واقعيات تاريخی نمی توان كاری كرد.

آيت الله، شهيد مرتضي مطهری می گويد:

اسلام به ايران حياتی تازه بخشيد. تمدن در حال انحطاط ايران به واسطه اسلام جان تازه گرفت و شكل تازه ای يافت. (خدمات متقابل اسلام و ايران، ص ۳۳۶)

آيت الله مطهری به دانشگاه جندی شاپور اشاره می كند و می گويد:

دانشگاه جندی شاپور تا قرن چهارم به حيات خود ادامه داد. پس از آنكه حوزه علمی بغداد تأسيس شد، اين دانشگاه از رونق افتاد و به تدريج تعطيل شد. خلفای عباسی قبل از تأسيس دانشگاه بغداد از اساتيد دانشگاه جندی شاپور استفاده می كردند. ادعای نابودی دانشگاه جندی شاپور در زمان فتح ايران، از بي اطلاعي است. البته دانشگاه جندی شاپور را علمای مسيحي اداره می كردند. علمای مسيحی به روم وابستگي داشتند. روح اين دانشگاه، رومی بود، نه ايرانی و مسيحی بود، نه زرتشتی. (ص ۲۷۱)

شهر جندی شاپور

دروازه‌های شهر در حدود سال هیجدهم هجری بوساطت یکی از ایرانیان تازه مسلمان بر روی اعراب گشوده شد و شهر از ویرانی و انهدام نجات یافت، بدین ترتیب تا اوایل دوران خلفای عباسی این شهر به حیات اجتماعی خود ادامه داد. گندی شاپور در قرون سوم و چهارم هجری که بر اهمیت بغداد افزوده شد، بتدریج موقعیت خود را از دست داده، به ویرانی گرائید از این شهر بزرگ ساسانی فعلاً هیچ آثاری بر جای نمانده و بزحمت بقایای مختصری از خرابه‌های آن در نزدیکی رود کارون می‌توان مشاهده کرد. (۷)

ویرانه‌های جندی شاپور در خوزستان واقع در شرق شوش، جنوب شرقی دزفول و شمال غربی شوشتر جای دهکده شاه آباد کنونی بوده است. (۸)

آيت الله مطهری به مسأله كتابسوزی اشاره می كند و می گويد:

در هيچ مدرك و مأخذی نيست كه ايران كتابخانه ملی داشت. در زمان فتح ايران مسلمانان هيچ كتابخانه ای در ايران را آتش نزده اند. آتش به كتابخانه زدن و كتابخانه ملي داشتن ايران در آن زمان، افسانه است. در آن زمان نه كتابخانه ملی وجود داشت و نه مسلمانان به آن آتش زده اند. (خدمات متقابل اسلام و ايران، ص ۲۷۱ به بعد)
برای آشنائی با وضع ايران قبل از اسلام و چگونگی اسلام آوردن ايرانيان و عقائد آنان به کتاب خدمات متقابل اسلام و ايران از آيت الله شهيد مطهري، مراجعه نمائيد.

حقایق حمله اعراب به ایران

دکتر شریعتی: ملیت ایرانی پس از حمله عرب به وجود آمد
من در کنفرانس های ارشاد نشان داده ام که اصولاً ملیّت ایرانی پس از حمله عرب به وجود آمد! علمای ملی شده اخیر هم بسیار زور زدند تا به جای نبوغ های جهانی… همچون ابوعلی و خوارزمی، حتّی یک چهره با ارزش علمی و ادبی در ایران باستان بیابند و نیافتند و نیز نتوانستند ثابت کنند که نهضت های خانه ای خیانتکاری چون افشین، و مردآویج، آدم کش هولناک، و مقنع حقه باز و خونخوار، و دیگر بازیچه های دست خلیفه عباسی، که به خاطر بازگشت حکومت های خانوادگیشان در محل، مردم ساده و منحط را آلت دست خود می کردند و به وسوسه های هوشیارانه خلیفه عرب به جان هم می افتادند و سر یکدیگر را به پیشگاه حضرت خلیفه می بردند، هیچکدام به سائقه ملّیت بوده باشد.
و از میان اینان تنها مردی، که هم از میان توده برخاسته بود و هم در نبردش صمیمی و معتقد و رشید بود، بابک بود که به دست همین قهرمانان ملی ساخت علمای ملّی اخیر، قربانی خلیفه شد و او هم چنان که همه می دانند مزدکی بود و مزدکی ها پیش از مسلمانان، بر ضدّ مذهب زرتشت و رژیم ایران قیام کرده بودند. (۹)

منابع:

۱ـ سایت پاسخگو

۲ـ كتاب «تاريخ ايرانيان و عرب ها در زمان ساسانيان» ترجمه دكتر عباس زرياب و نوشته تئودور نولدكه

۳ـ لغتنامه دهخدا

۴ـ تاريخ ايران بعد از اسلام، چاپ دوم، ص ۱۵۷ اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب

۵ـ خدمات متقابل اسلام و ايران، ص ۳۲۸، به نقل از تمدن ايراني، به قلم جمعي از خاورشناسان، ترجمه دكتر عيسي بهنام

۶ـ خدمات متقابل اسلام و ايران، ص ۳۳۶، اثر استاد مطهری

۷- آورزمانی، فریدون. ماهنامهٔ فروهر،، سال ۱۳۷۱ شمارهٔ ۷ و ۸، ص ۱۶ و ۱۷

۸- دبیری نژاد، بدیع‌الله. “جندی شاپور”. دوره ۱۰، ش ۱۱۹و۱۲۰ (شهریور و مهر۵۱): ۷-۹.

۹- دکتر علی شریعتی: کتاب بازگشتن به خویشتن ؛ صفحه ۳۹۳ و ۳۹۴

حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله سپاه اعراب به ایران ، حمله لشکر اعراب به ایران ، حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله سپاه اعراب به ایران ، حمله لشکر اعراب به ایران ، حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله سپاه اعراب به ایران ، حمله لشکر اعراب به ایران ، حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله سپاه اعراب به ایران ، حمله لشکر اعراب به ایران ، حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله اعراب به ایران ، حقایق حمله سپاه اعراب به ایران ، حمله لشکر اعراب به ایران ، حمله اعراب به ایران

مطالب مرتبط

  • مطلب مرتبطی پیدا نشد.

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

آخرین مطالب